Hermesvej 3, 9530 Støvring +45 9837 1611 info@sts-tag.dk

Hos os er en aftale en aftale

Industribyggerier

STS Støvring A/S har mange års erfaringer med tagdækning i forbindelse med industribyggerier landet over.
Vore entrepriser udføres med de bedste håndværkere og i tæt samarbejde med andre leverandører. Vi anvender de bedste materialer og har fokus på at levere den bedste løsning.
Du finder os på listen over certificerede ICOPAL entreprenører.

Da STS Støvring A/S er tilknyttet PLUS Garanti-ordningen – kan man opnå en
15-års fuld garanti for skader og mangler på både materialer og udførelse samtidig med, at også
følgeskader er dækket. Læs mere her.

Som medlem af Dansk Byggeri er vore arbejder omfattet af Byg Garanti ordningen. Læs mere her.

Den 1. oktober 2015 trådte et nyt forbrugerklagesystem i kraft. Forbrugerklagesystemet er gennemført på baggrund af et nyt EU-direktiv. og betyder, at private forbrugere fremover skal kunne klage såfremt en tvist ikke kan afgøres mellem kunden og virksomheden. Yderligere information fremgår af ankenævnets hjemmeside.

Kontaktpersoner

Hurtigt link til oversigt over medarbejdere

Kontaktpersoner